środa, 30 listopada 2011

Apokaliptycza wersję wydarzeń
http://vimeo.com/32930478
Czy chcesz temu zapobiec?
Nawet gdybyśmy dzisiaj zatrzymali całkowicie emisję dwutlenku węgla i tak upłynie parę dekad, zanim temperatury na Ziemi przestaną rosnąć. Ale jeśli nic nie będziemy robić to najbardziej katastroficzne przepowiednie staną się rzeczywistością. 
Przesuną się strefy klimatyczne, upadnie turystyka w niektórych regionach, wybrzeża i wyspy zostaną zalane przez podnoszące się morza, susze w Afryce jeszcze zmniejszą  niewysokie plony o jedną czwartą. A w błyskawicznie ocieplającej się Arktyce nastąpi katastrofa ekologiczna, kłopoty z zaopatrzeniem w wodę dotkną dwie trzecie ludzkości. Ponadto zniknie 40 proc. gatunków roślin i zwierząt. Możliwe, że wzrost temperatury będzie jeszcze większy. Trzeba pamiętać, że ziemski klimat ma dużą bezwładność. Czy chcesz temu zapobiec?

 Eko- Tex


1 komentarz: