niedziela, 11 listopada 2012

Przypominamy „Dym” – GRAND PRIX.praca Marty Lis

 
„Czym jest zanieczyszczenie powietrza?
Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego nazywamy wprowadzenie substancji stałych, ciekłych i gazowych, w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, wody, gleby lub spowodować inne szkody w środowisku. Różnorodne skutki wynikające z obecności zanieczyszczeń związane są z rodzajem szkodliwości oraz ich stężeniem. Wprowadzone do atmosfery zanieczyszczenia najogólniej dzielimy na pyły i gazy. Pyły podobnie jak para wodna, wpływają głównie na zmianę właściwości fizycznych powietrza. Chemiczne zmiany natomiast powodowane są przez gazy. Należy pamiętać, że o ile redukcja zanieczyszczeń pyłowych została na świecie w zasadzie opanowana, o tyle redukcja gazów wciąż jest nierozwiązywalnym problemem.
Skąd się ono bierze?
Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość. Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę). Zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne i mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są:


*uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności,
*przemysł energetyczny 
*przemysł transportowy.” *
Inspiracją dla pracy jest zanieczyszczenie powietrza w obecnych czasach. Człowiek będący w dzisiejszych realiach wilkiem dla własnej osoby w sposób metaforyczny zostaje zamknięty w plastykowej tubie imitującej industrialny komin. Otacza go gęsty, fabryczny dym. Niszcząca trucizna tworzona przez konsumpcyjny pęd za wiecznie uciekającym rozwojem ukazuje wzajemną reakcję personalno-techniczną. Ciało jest chore, jednakże bohater ma chęci by dojrzeć w swoim opętaniu, zakładając maskę z żywego liścia i utrzymując czyste, zielone płuca. Jest to jego świadoma myśl skierowana ku zdrowszej przyszłości.
Autorka pracy: Marta Lis
Kategoria pracy: Charakteryzacja – projekt postać

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz