piątek, 23 marca 2012

Przyroda w trójwymiarze

Od połowy XIX w. średnia temperatura atmosferyczna, a także temperatura oceanów drastycznie wzrosła. Można mówić, iż globalne ocieplenie jest faktem. Prawdopodobne jest to, że powodem tego zjawiska jest emisja gazów cieplarnianych przez człowieka. Ale czy na pewno?
Unia Europejska zobowiązała się do redukcji wydzielania gazów z 1990 r. do 2020 r. o 20 %. Zobowiązała się również, by 20% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Oba te założenia wymagają wielkich nakładów pieniężnych i zmian w społeczeństwie i w gospodarce. Plany te sięgają daleko w przyszłość. Uważam je za niemożliwe do zrealizowania.
Za przykład można wziąć plan 5- letni zatwierdzony przez Sejm PRL w latach ’70. Był on niemożliwy do zrealizowania. Teraz mamy plany 30- letnie, 50- letnie, czy też 100- letnie. Niedorzeczne jest mówienie, iż społeczeństwo, czy też gospodarka w przeciągu tych lat zmieni się tak, by zrealizować postawione nam cele przez ekologów. Śledząc epoki można zauważyć, iż zmiana klimatu jest zjawiskiem cyklicznym. Klimat od zawsze się zmieniał bez żadnej pomocy nas- ludzi. Około 200 lat temu zakończył się bardzo zimny okres nazywany przez ekologów Małą epoką lodowcową, idąc głębiej w przeszłość można zauważyć wyjątkowo ciepły okres nazywany Średniowiecznym optimum klimatycznym. Wtenczas średnia temperatura była dużo wyższa niż teraz. Gdy będziemy szukać jeszcze wcześniej nietrudno zauważyć gorący okres w epoce brązu, nazywany Maksimum Holoceńskim. Zostaje nam zadać sobie jedno pytanie: Czy emisja gazów do atmosfery jest powiązana ze zmianami klimatu?
Okres globalnego ocieplenia rozpoczyna się od połowy XIX w. Temperatura wzrosła o 0,5 stopnia Celsjusza. Nietrudno zauważyć, iż ocieplenie rozpoczęło się zanim samochody i samoloty zostały wymyślone. Co więcej do 1940 roku temperatura wzrasta, później maleje w okresie Powojennego cudu gospodarczego, gdy wybudowane zostało wiele fabryk, czy też manufaktur. Temperatura ponownie wzrasta dopiero od lat ’70 do dnia dzisiejszego. Ludzie handlujący zezwoleniami na emisję dwutlenku węgla zarabiają dużo. Uważam, że stąd ten krzyk medialny o globalnym ociepleniu. Ale niech każdy indywidualnie rozważy powyżej zadane pytanie.
Inną sprawą jest ochrona środowiska. Każdy z nas powinien segregować śmieci, w miarę swoich możliwości zapobiegać zanieczyszczeniom i oczywiście oszczędzać wodę. Moja praca ma przedstawiać nie tyle piękno otaczającej nas przyrody, ile to, że została ono wpisane w nasze życie i możemy ja napotkać praktycznie wszędzie- w ogrodach, w parkach, a nawet w centrach handlowych. Miejmy nadzieję, iż przyroda pozostanie integralnym elementem naszego życia, a ocieplenie klimatu nie stanie się poważnym problemem.
Moja praca została wywołana techniką 3D. Do prawidłowego odczytania jej potrzebne są okulary 3D typu Red-Cyan.
Autor pracy: Filip Pawlus
Kategoria pracy: Fotografia

1 komentarz: